Οι χρεώσεις μας / Our rates

Μετάφραση κειμένων από Αγγλικά σε Ελληνικά και από Ελληνικά σε Αγγλικά.
ΟΜΑΔΑ Α'
 • Πτυχίο που έχει εκδοθεί από ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα 
 • Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα 
 • Αναλυτική βαθμολογία που έχει εκδοθεί από ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα 
 • Απολυτήριο / έλεγχος σχολικής επίδοσης / βεβαίωση πανελλαδικών εξετάσεων 
 • Ποινικό μητρώο 
 • Ταυτότητα / διαβατήριο 
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
 • Πιστοποιητικό γέννησης / γάμου / θανάτου 
 • Λοιπά πιστοποιητικά / βεβαιώσεις / πράξεις που έχουν εκδοθεί από ελληνικούς φορείς 
€20 ανά σελίδα

Προαιρετικά και εφόσον το επιθυμείτε:
 επικύρωση μετάφρασης (έξοδα δικηγόρου σας)
 επικύρωση γνησιότητας εγγράφου (έξοδα δικηγόρου σας)

ΟΜΑΔΑ Β'
 • Συστατική επιστολή / πιστοποιητικό προϋπηρεσίας 
 • Βιογραφικό σημείωμα (CV) 
€30 ανά σελίδα

Προαιρετικά και εφόσον το επιθυμείτε:
 επικύρωση μετάφρασης (έξοδα δικηγόρου σας)
 επικύρωση γνησιότητας εγγράφου (έξοδα δικηγόρου σας)

ΟΜΑΔΑ Γ'
 • Πτυχίο που έχει εκδοθεί στα Αγγλικά από εκπαιδευτικό ίδρυμα 
 • Πιστοποιητικό σπουδών που έχει εκδοθεί στα Αγγλικά από εκπαιδευτικό ίδρυμα 
 • Αναλυτική βαθμολογία ή Diploma Supplement που έχει εκδοθεί στα Αγγλικά από εκπαιδευτικό ίδρυμα 
 • Λοιπά πιστοποιητικά / βεβαιώσεις / πράξεις που έχουν εκδοθεί στα Αγγλικά από εκπαιδευτικούς, ή άλλους φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα 
€25 ανά σελίδα

Προαιρετικά και εφόσον το επιθυμείτε:
 επικύρωση μετάφρασης (έξοδα δικηγόρου σας)
 επικύρωση γνησιότητας εγγράφου (έξοδα δικηγόρου σας)

ΟΜΑΔΑ Δ'
 • Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένους από τον Α.Σ.Ε.Π. εξεταστικούς φορείς. 
€20 ανά σελίδα

Προαιρετικά και εφόσον το επιθυμείτε:
 επικύρωση μετάφρασης (έξοδα δικηγόρου σας)
 επικύρωση γνησιότητας εγγράφου (έξοδα δικηγόρου σας)

ΟΜΑΔΑ Ε'

Μετάφραση κειμένων από Αγγλικά σε Ελληνικά και από Ελληνικά σε Αγγλικά.

 • Αρχαιολογικά (Ιστορία της Τέχνης), 
 • Εμπορικά και Τουριστικά, 
 • Επιστημονικά, 
 • Θεολογικά, 
 • Ιατρικά, 
 • Ιστορικά,
 • Ιστοσελίδες, 
 • Νομικά, 
 • Οικονομικά, 
 • Παιδαγωγικά, 
 • Πληροφορικής, 
 • Τεχνικά, 
 • Φιλολογικά, κ.α. 
Η χρέωση ανέρχεται στα €20 ανά σελίδα (π. 250 λέξεις ανά σελίδα ή π. 0,08 ανά λέξη). Ελάχιστη χρέωση €20.

Σημειώσεις
 • Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
 • Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για μεταφράσεις από Αγγλικά σε Ελληνικά και από Ελληνικά και Αγγλικά. 
 • Για μεταφράσεις πιστοποιητικών από και προς οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, παρακαλώ, επικοινωνήστε μαζί μας. 
 • Ο χρόνος και ο τόπος παράδοσης γίνεται κατόπιν συνεννόησης και του δεδομένου φόρτου εργασίας. 
 • Η αποστολή των μεταφράσεων σε Ελλάδα και Εξωτερικό γίνεται σε χρέωση παραλήπτη. 
 • Η πληρωμή μπορεί να γίνει με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (Εθνική Τράπεζα Ελλάδος), μέσω PayPal, ή αυτοπροσώπως στο γραφείο μας στον Κόκκινο Πύργο με μετρητά ή με Χρεωστική / Πιστωτική κάρτα. 

Για οποιοδήποτε πληροφορία, παρακαλώ, επικοινωνήστε μαζί μας.